Yhteyshenkilö
Kari Poussa
+358500646666

 
Pakkalan Hirvimiesten ensimmäinen kaatolupa-anomus on tehty 1938, alkuperäinen metsästysalue koostui Pakkalan, Rautian, Taustialan, Tursolan ja Töykänän tilojen maista rajoittuen pohjoisessa Mettäkulman maihin, idässä Kuhmalahteen, etelässä Pälkäneeseen ja lännessä Kangasalaan. Sittemmin alueen koko on hiukan supistunut mutta ydinalue on säilynyt ennallaan Laipan erämaassa Pakkalan- ja Elamonjärvien välissä.
 
 

Pakkalan Hirvimiehet